Thai Thai Worship Congregation

Introduction

Pastor Surachet ThongmunPastor Surachet Thongmunใน ปี 1988 กลุ่มคริสเตียนไทยได้ถูกตั้งขึ้นด้วยสตรีไทยกลุ่มเล็กๆ โดยเข้าร่วมกับกลุ่มหนึ่งจาก ไอ ซี เอ และก่อให้เกิดเป็นกลุ่มของภาษาไทยขึ้น ต่อมาอีก 4 ปี พระเจ้าทรงใช้หลายคนที่มีภาระใจสำหรับคนไทย ด้วยความสัตย์ซื่อในการดูแลผู้เชื่อ กลุ่มไทยถูกตั้งขึ้น โดยพระคุณพระจ้า พระเจ้าทรงโปรดใช้บุคคลที่ถวายตัวเพื่อพระประสงค์ของพระองค์

ระหว่างการเริ่มต้นพัฒนากลุ่มไทย ไม่มีอะไรบังเอิญ เธอได้รับการสนับสนุนจากมิชชั่นนารีชาวฮ่องกงให้มาสำรวจชีวิตของคนไทยในฮ่องกงเพื่อรับใช้พระเจ้ากับคนไทย หลังจากที่เธอได้มาสำรวจแล้ว คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทยของเธอ ได้ยินยอมให้เธอได้เริ่มต้นงานรับใช้พระเจ้ากับคนไทยในฮ่องกงตั้งแต่ ปี 1992 ศาสนาจารย์ วิภาวรรณ ธีรเศรษฐมานะกุล

นิมิตของศิษยาภิบาลสำหรับกลุ่มไทยนี้ คือ การช่วยเหลือความเป็นอยู่และการทำงานของคนไทยในฮ่องกง โดยการเสนอพระกิตติคุณให้กับพวกอย่างเหมาะสม ภาระที่เป็นความปรารถนาในใจของศิษยาภิบาล คือ การนำคนไทยให้มีหัวใจในการนมัสการพระเจ้า เข้าใกล้พระเจ้า เข้าลี้ภัยในพระเจ้า ตามพระธรรมสดุดี 34.8 ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระเจ้าประเสริฐ คนที่ลี้ภัยในพระองค์ก็เป็นสุข และโดยฤทธิ์อำนาจและการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นการช่วยให้คนมีชีวิตในการอธิษฐาน นำพวกเขาได้แสวงหาพระเจ้าก่อน ดังพระธรรมมัทธิว 6.33 กล่าวว่า จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน และพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ ดังนั้นขณะที่เราเติบโตและเป็นผู้ใหญ่ขึ้น เราก็จะมาถึงการมีหัวใจที่จะรับใช้พระเจ้าและออกไปถึงคนไทยอื่นๆในฮ่องกง และทำพันธกิจกับคนไทยทั้งชาติ ไปหาคนที่หลงหายไปจากพระเจ้า ดังที่พระธรรมอิสยาห์กล่าวว่า 54.2กล่าวว่า จงขยายสถานที่แห่งเต้นท์ของเจ้า และให้ม่านของที่อาศัยของเจ้าขึงออก อย่าหน่วงไว้ ต่อเชือกของเจ้าให้ยาว และเสริมกำลังหลักหมุดของเจ้า

เมื่อเรามองดูเส้นทางในอีก 2 – 3 ปี เรามองด้วยความคาดหวังว่าสิ่งที่ไม่แน่นอนที่อยู่รอบๆตัวเรา เรากำลังเตรียมคนไทยที่จะพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นสำหรับสภาพความเป้นอยู่และจิตวิญญาณ

พวกเขาจะถูกสร้างและรับมือกับอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามา พวกเขาจะรู้ว่า พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง และจะมีความเชื่อมั่นและความหวังในพระเจ้าของเราท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนไปนี้

สถานการณ์ของคุณคืออะไร คุณมีความเดือดร้อนกับสภาวะของเศรษฐกิจที่ถดถอยไหม คุณมีปัญหาที่เป็นภาระที่หนักอยู่บนบ่า ในสมองหรือหัวใจ หรือโลกของคุณดูเหมือนขึ้นๆลงๆ

ขอเชิญมาและร่วมกับเรา มีประสบการณ์และคำตอบที่จะพบในปัญหาชีวิตที่คุณประสบอยู่ เรามีบางสิ่งให้กับคุณเมื่อคุณอยู่ในเวลาของการสามัคคีธรรม เวลาของการนมัสการ การศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการให้คำปรึกษา คุณจะไม่เสียใจเมื่อคุณเยี่ยมเรา เรากำลังคอยคุณอยู่

 

English Translation:

Sawadee Ka! In 1988 a small group of Thai women in Hong Kong, connected with a group from ICA and the birth of a language congregation occurred. Over the course of the next four years God used many people, who had a burden on their heart for the Thai people, to faithfully shepherd and build-up this Thai group. God, through His grace, uses those people who make themselves available for His purposes.

During the early development of this congregation, it was no coincidence that a Hong Kong missionary supported Ms. Lek to visit Hong Kong to observe the life of Thais in Hong Kong and how they were being ministered to. Sometime after this visit, her local church in Thailand consented for her to begin her ministry to the Thais in Hong Kong. Then in 1992, The Reverend Wiphawan Thirasetmanakul (Ms. Lek) assumed the pastoral role for the Thai congregation at ICA.

The Pastor's vision for this congregation is to minister to the Thais living and working in Hong Kong by presenting the Word of God to them in a relevant way. There is a burning desire within the Pastor to bring the people into a heart of worship, drawing closer to God, taking refuge in Him. Psalms 34:8 says, "O taste and see that the LORD is good; How blessed is the man who takes refuge in Him!" And, by the power and leading of the Holy Spirit, help the people develop a stronger prayer life, leading them to seek Jesus first. Matthew 6:33 says, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you." (Both Bible verses from the New American Standard Bible, emphasis ours) So that as we grow and mature, all come to have a heart to serve their Lord by reaching out to other Thais in Hong Kong and with missions to the Thai nation, reaching the lost for cause of Christ. As it says in Isaiah 54:2, Make the place of your tent large, lengthen your cords and strengthen your stakes.

As we look down the road a few years, we look with anticipation that no matter what uncertainties are around us we are preparing the Thai people to rely more on God for their well being and spiritual condition. They will be equipped to handle whatever comes their way. They will know that God never changes and they will have a steadfast faith and hope in our unchanging Lord in this midst of a changing world.

What is your situation? Have you suffered due to the economic recession? Do you have problems that keep mounting and giving you a heavy burden on your shoulders or in your head and heart? Does your world seem upside-down to you? Come and join us, experience the answers we have found to the problems of life you are experiencing now. We have something for you in our fellowship time, worship service, Bible study, prayer time, or counseling sessions. You will not regret the visit. We are waiting for you!